adynos

×adỹnos (l. godziny, godzinki) sf. pl. (2) I bažn. tokios giesmės: Seniau bažnyčio[je] adynàs giedodavo Gs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • adyna — ×adynà (brus. гдзiнa) sf. (2) 1. K, Gr, Kp valanda: Jie vis aštuntą adỹną keliasi Mrk. Adỹnų adynàs (ilgai) rokuojas (kalbasi) Krtn. Mokėk nešioti ... šį aukselio žiedelį ne vienai dienai, nei adynė̃lei JV464. 2. toks laiko tarpas, apytikris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsivėluoti — pavėluoti: Apsivėlavaũ, žmona, kelkis anksčiau Grv. Eima anas darban ir apsivėluoja (ps.) Lz. Šaučius apsivėlãvo an pusės adynos LzŽ. Čėsas važiuot pas jauną[ją], anas jau apsivėlãvo Zt. vėluoti; apsivėluoti; nuvėluoti; pavėluoti; pravėluoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsitopėti — 1. atsipeikėti, atgauti sąmonę, kvapą: Kai užpyliau an galvos [v]andenio, tuoj atsitopėjo Lkm. Gal pusę adynos gulė[jo] negyvas, ė paskui atsitopėjo Rš. 2. atsigauti, sustiprėti: Atsitopė[jo] karvė [po sirgimo] Dglš. topėtis; atsitopėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • budrėti — 1 budrėti, bùdri, ėjo intr. DP552 budėti: O todrinag budrėkite, nes nežinote dienos nei adynos DP567 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • devintas — deviñtas, à num. ord. (4, 2) K, J; SD129, R → devyni: 1. Jau deviñtas metas, kap aš čia Gs. Atejo pusiau deviñtos Slnt. Devintai baigiantis grįžo Erž. Deviñtai mušant, vaikai eina gult Grž. Devintą dešimtį varau (jau per aštuoniasdešimt metų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadzinkos — ×gadzìnkos (l. godzinki) sf. pl. (1) valandos, „adynos“ (tokios maldos): Kalba gadzinkas M.Valanč. Rėk: šalin karunkos ir gadzinkos! rš. Girtuoklių gadzìnkos Rdm. Davatkų gadzinkos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškvošėti — 1. refl. žr. atsikvošėti 1: Kap gavau galvon, vos ne vos po geros adynos išsikvošėjau Sn. 2. intr. iškvošti, apkvailti: Iškvošėjo merga visiškai Ds. Ir aš ant senatvės baigiu iškvošėti, net dienų nebesuskaitau Pn. 3. susenti, iškaršti: Senis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmislas — ×ìšmislas (sl.) sm. (1) BŽ82, Š; M 1. išmonė, prasimanymas: Be ìšmislo tai ir adynos nenubūva Trgn. Nereikėtų nė išmislų, gana būtų gyvos tikrenybės Vaižg. Tokios šnekos – bobų ìšmislas Gs. Jau netikrus ìšmislus išsigalvojot – ant duonos lajų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvarsyti — 1. refl. Š, BŽ442 kurį laiką tvarsytis, vartytis, voliotis. 2. tr. Š, BŽ85,185, KŽ apžiūrėti, ištirti, iščiupinėti (ligonį): Gydytojis ištvar̃so visą žmogų (krūtinę, užpakalį) ir išnagažioja J. 3. refl. lėtai išsiruošti, išsikrapštyti: Kol jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvirti — 1 išvìrti, išverda (ìšvira LzŽ), ìšvirė K, J, LVI830, NdŽ, KŽ, DŽ1; SD193, SD388, B, R, R158, MŽ, MŽ208, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, LL262 1. tr. kaitinant kunkuliuojančiame vandenyje padaryti tinkamą (valgyti, vartoti): Grybai reikia išvirt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.